Ceník výkonů

Ceník placených výkonů, nehrazených zdravotními pojišťovnami

Vyšetření pro zaměstnání ( bez případně dalších nutných vyšetření dle profese ) 600 Kč
Vyšetření k držení zbrojního průkazu 600 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 600 Kč
   
Vyšetření bez zdravotního pojištění   (cena bez léků či  případných nutných dalších vyšetření ) 600 Kč


Profesní průkazy (potravinářský, svařečský atd.) 400 Kč
Vyplnění posudku o bolestném 400 – 600 Kč ( dle rozsahu )
Potvrzení  + žádosti  ( pobyt v zahraničí , DD , DPS , atd.)
300 – 600 Kč  ( dle rozsahu )
Potvrzení pro studium
 200Kč
Nepovinné očkování (cena za aplikaci) 150 Kč
Výpis lázní příspěvkových 400 Kč
Výpis komplexních lazní     200 Kč
Provedení výpisu z dokumentace 250 Kč
Kompletace posudku pro OSSZ (kopie, poštovné, tel. konzultace)               100 Kč 
   
Předoperační vyšetření před výkony neplacených ZP, cena bez lab. + případně nutných jiných vyšetření
  800 Kč
Vystavení duplikátu ( žádanka, recepty PN )  100Kč

 
 Návštěvní služba  / Židlochovice /
200kč  
                – mimo Židlochovice
200kč + cena za vzdálenost
 Provedení ekg  se zhodnocením / při vyžádaném vyšetření nehrazeným ZP / 200Kč
Nepříslušný pacient (mimo život ohrožující stavy) 400Kč

Kopie lékařských nálezů     ( cena za 1 stranu)       3 Kč
Aplikace injekcí doporučených jiným pracovištěm ( cena za jednu aplikaci) 20Kč
 

Výše uvedené ceny jsou platné od 1.6.2020